Количество продукт и Блокове в Зоната
Неделя 23 Октомври 2011
Vivi J.

Ето как се изчисляват блоковете протеини, въглехидрати и мазнини, които храните съдържат.

Според д-р Бари Сиърс и книгата му Зоната:
1 блок протеини съдържа 7 грама протеини
1 блок въглехидрати съдържа 9 грама въглехидрати
1 блок мазнини съдържа 1.5 грама мазнини

Как да разберем колко продукт да изядем, за да погълнем дадено количество блокове?

Да вземем за пример продукт, който в 100 г съдържа 25 г протеини, 10 г въглехидрати и 5 г мазнини.

За да намерим колко грама от продукта се съдържат в 1 ПБ (протеинов блок), първо ще разделим 100 на 25 и ще получим колко грама продукт съдържат 1 грам протеин. Това количество ще умножим по 7, тъй като един блок съдържа 7 грама протеин и ще получим колко грама продукт съдържат 7 грама протеин, или колко грама продукт да изядем, за да сме хапнали 1 ПБ. Така получаваме:

100 ÷ 25 = 4 грама продукт съдържат 1 грам протеини
4 х 7 = 28 грама продукт съдържат 7 грама протеин и представляват 1 Протеинов Блок (ПБ)
Ако искате да изядете 1 ПБ от този продукт, трябва да приемете 28 грама от него.

Аналогично, ако искате да изядете 1 ВБ от този продукт:
100 ÷ 10 = 10 грама продукт съдържат 1 грам въглехидрати
10 x 9 = 90 грама продукт съдържат 9 грама въглехидрати – 1 Въглехидратен Блок (ВБ)
Ако искате да изядете 1 ВБ от този продукт, трябва да приемете 90 грама от него.

За мазнините:
100 ÷ 5 = 20 грама продукт съдържат 1 грам мазнини
20 * 1.5 = 30 грама продукт съдържат 1.5 грама мазнини, което е 1 Мазнинен Блок (МБ)
Ако искате да изядете 1 МБ от този продукт, трябва да приемете 30 грама от него.

 

Article originally appeared on Диета Зоната (http://bg-zonata.com/).
See website for complete article licensing information.