Отказ от отговорност

www.bg-zonata.com е любителски уебсайт и информацията в него е от общ характер. Съдърожанието на този уебсайт не е предназначено да служи като съвет от медицински характер. Коментарите и твърденията в този уебсайт не са проверени от официални институции, а представляват извадки от изследвания, публикации и други източници на информация, свързани със Зоната – здравословен режим на хранене, създаден от д-р Бари Сиърс. Отговорността за поместените материали е на авторите на книгите. Информацията в www.bg-zonata.com не е предназначена за изготвяне на диагнози, профилактика или лечение на болести.
www.bg-zonata.com не носи отговорност за проблеми, свързани с предоставената информация, както и за психически или физически вреди настъпили вследствие на написаното в уебсайта. Публикуваната информация понякога е свързана с външни сайтове, които са извън нашия контрол и не носим отговорност за тях. Въпреки, че са направени всички усилия информацията на сайта да е коректна и актуална, www.bg-zonata.com няма претенции или гаранции по отношение на точност или полезност. Винаги трябва да бъдат търсени специфични медицински съвети от квалифициран лекар.