iHerb GIK440

Рецепти

Тиквички с рикота

Плодова торта

Баница със сирене

Ягодово смути

Яйчено руло с тиквички

« Живот в Зоната | Main | Въглехидрати »
Събота
XI052011

Айказаноиди

АйказаноидиАйказаноидите контролират хормоните. Те са суперхормоните на човешкото тяло и се произвеждат от всяка негова жива клетка. Те са молекулярното лепило, което поддържа тялото цяло. Айказаноидите контролират хормоналната система и всяка жизнена физиологична функция: сърдечно-съдовата система, имунната система, централната нервна система, репродуктивната система и т.н. Айказаноидите са най-мощния биологически агент, познат на човека. Контролирай айказаноидите, и ще отвориш вратата към Зоната.

Айказаноидите са част от оста паракринни и автокринни хормони, които са изключително комплексни и почти невидими. Животът им се измерва в секунди, работят в невъзможно ниски концентрации, и постигат целта си без да използват кръвния поток. Всички видове айказаноиди работят на ниво индивидуална клетка и имат мощен ефект. Те са основния регулатор на клетъчните функции, въздействайки на клетките всяка секунда.

Както всички хормони, айказаноидите оперират като контролна система с противоположни въздействия. Балансът на тези противоположни въздействия довежда до добро здраве, а дисбалансът - до болест. Практически, айказаноидите са телесна система за проверка и баланс.

Има "добри" и "лоши" айказаноиди. Динамичният баланс на добрите и лошите айказаноиди поддържа биологичното равновесие. Нобеловата награда през 1982 г, дадена за научно изследване на айказаноидите довежда до нов, различен поглед върху болестите. Всяко състояние на болест може да се разглежда на молекулярно ниво като произвеждане на повече лоши и по-малко добри айказаноиди. Оптималното здраве е метаболитно състояние, в което тялото и умът функционират с най-висока ефективност. То е състоянието, което всеки от нас би искал да достигне.   

За да достигнем оптимално здраве, динамичният баланс между добри и лоши айказаноиди трябва да е благоприятен. Това е молекулярната дефиниция на Зоната.

Ако следвате зоновия режим, той ще ви отведе в Зоната и ще ви задържи там за цял живот. Тази диета се състои в баланс на хранителните вещества - протеини, въглехидрати и мазнини - строго контролирани при всяко хранене, всяка закуска, всеки ден.

Какво общо има хранителния баланс с айказаноидите? Диетичните мазнини са единствения източник на основни мастни киселини, които са хмическите блокове на всички айказаноиди. В същото време балансът между протеини и въглехидрати контролира инсулин-глюкагоновата ос, което пък определя дали айказаноидите, които тялото произвежда са "добри" или "лоши".

Enter The Zone, Бари Сиърс

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>