iHerb GIK440

Рецепти

Тиквички с рикота

Плодова торта

Баница със сирене

Ягодово смути

Яйчено руло с тиквички

« Протеини | Main
Събота
X292011

Мазнини 

МазниниДиетичните мазнини не правят човека дебел. Напротив, трябва да приемате мазнини, за да отслабнете. Високовъглехидратните диети правят хората дебели, въпреки че препоръчват ниска консумация на мазнини.

При Зоната съставът на мазнините е изключително важен. Всъщност той е биохимичната спирачка, която предотвратява натрупването на излишни телесни мазнини.

Всичко зависи и от това каква е реакцията на хормоните към поетите храни. Колкото повече знаете за тази реакция, толкова по-вероятно е да стигнете до Зоната. Веднъж влезете ли в нея, ще се наслаждавате на постоянно намаляване на мазнините. 

The Anti-Aging Zone, Бари Сиърс

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>