iHerb GIK440

Рецепти

Тиквички с рикота

Плодова торта

Баница със сирене

Ягодово смути

Яйчено руло с тиквички

« Как да вляза в Зоната | Main | Айказаноиди »
Неделя
XI062011

Живот в Зоната 

Живот в ЗонатаЗоната е реално метаболитно състояние, което може да бъде постигнето от всеки, и поддържано за цял живот. Какво точно е Зоната? Това е метаболитното състояние, при което тялото работи най-ефективно. Ще се наслаждавате на оптимални функции на тялото ви: липса на глад, повече енергия, по-добри физически постижения, също и подобрена умствена концентрация и продуктивност. Умората и апатията са заместени от усещане за енергия и оптимални способности. Загубата на тегло (мазнини), която за повечето хора се превръща в постоянна и обезсърчаваща битка, се получава автоматично когато сте в Зоната.

За да достигнем до Зоната, ще използваме най-мощното лечение, което познаваме – храната. Всеки път, когато отворите уста, за да се храните, вие кандидатствате за получаване на пропуск към Зоната. За да го получите обаче, трябва да се отнасяте към храната като към лекарство. Трябва да консумирате храната контролирано и в подходящите пропорции – като лекарство, въвеждано в тялото венозно чрез система. Достигането на Зоната е въпрос на технология. В тази програма храната се използва за поддържане на благоприятен хормонален баланс, особено между инсулин, глюкагон и суперхормоните, наречени айказаноиди.

Приготвянато на храната в Зоната започва с определяне на индивидуалните нужди от протеин. След това определеното количество блокове, се разделя на количества, които се приемат равномерно през целия ден, все едно става дума за лекарство. Дневният ви план трябва да включва три основни хранения и две междинни закуски (от по 1 блок).

Друг ключ към Зоната е времето. Не позволявайте да минат повече от 5 часа без основно или леко хранене. Тялото има нужда от сравнително постоянен и равномерен прием на храна, също както се постъпва с лекарство. По този начин подходящото хормонално ниво се поддържа рвномерно през целия ден. Така например ако сутрин закусвате в седем, планирайте обяда си не по-късно от дванайсет часа. Тъй като повечето хора вечерят в седем часа, най-добре ще е в пет следобед да хапнете един блок за хормонално "освежаване".

В зависимост от това как се чувствате няколко часа след хранене, можете да определите дали успешно пребивавате в Зоната и има ли нужда от корекции на блоковете според схемата.

Enter the Zone, Бари Сиърс

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>