iHerb GIK440

Рецепти

Тиквички с рикота

Плодова торта

Баница със сирене

Ягодово смути

Яйчено руло с тиквички

Main | Количество продукт и Блокове в Зоната »
Четвъртък
XII152011

Изчисляване на блокове по етикет

Как да интерпретираме етикетите на храните? Как да изчисляваме броя на блоковете в дадена храна по етикета?

Прочетете количеството на протеини в грамове.
7 грама представляват 1 блок протеини. Разделете количеството протеини от етикета на 7 и ще получите броя на блоковете протеини .

Прочетете количеството на въглехидрати в грамове.
9 грама представляват 1 блок въглехидрати. Разделете количеството въглехидрати от етикета на 9 и ще получите броя на блоковете въглехидрати.

Прочетете количеството на мазнините.
По принцип 3 грама представляват 1 блок, но се приема, че всеки блок протеин съдържа и мазнини, и това малко променя сметките.
Ако приемате дозата протеини от месо, тогава 1.5 грама от отделно приетите мазнини са 1 блок мазнини. Разделете количеството мазнини от етикета на 1.5, за да получите броя на блоковете мазнини.
Ако вместо месо приемате протеин с нулево съдържание на мазнини (протеини на прах), тогава трябва всеки добавен към храната блок мазнини да се състои от 3 грама мазнини.

Например,

Сирене фета (съдържание в 100 гр.):
Белтъчини 14.21
Въглехидрати 4.09
Мазнини 21.28

В сто грама сирене фета има приблизително:
2 блока белтъчини (14 ÷ 7 = 2)
½ блок въглехидрати (4.09 ÷ 9 = 0.45)
14 блока мазнини (21 ÷ 1.5 = 14)

 

Reader Comments (1)

А тези блокове, които са написани в рецептите в сайта? Пише еди коя си рецепта - еди колко си блока, ама кой вид блок - протеин, въглехидрат или мазнина?

12/10/2013 | Unregistered CommenterАнелия

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>