iHerb GIK440

Рецепти

Тиквички с рикота

Плодова торта

Баница със сирене

Ягодово смути

Яйчено руло с тиквички

« Изчисляване на блокове по етикет | Main | Блокове и калории »
Неделя
X232011

Количество продукт и Блокове в Зоната

Ето как се изчисляват блоковете протеини, въглехидрати и мазнини, които храните съдържат.

Според д-р Бари Сиърс и книгата му Зоната:
1 блок протеини съдържа 7 грама протеини
1 блок въглехидрати съдържа 9 грама въглехидрати
1 блок мазнини съдържа 1.5 грама мазнини

Как да разберем колко продукт да изядем, за да погълнем дадено количество блокове?

Да вземем за пример продукт, който в 100 г съдържа 25 г протеини, 10 г въглехидрати и 5 г мазнини.

За да намерим колко грама от продукта се съдържат в 1 ПБ (протеинов блок), първо ще разделим 100 на 25 и ще получим колко грама продукт съдържат 1 грам протеин. Това количество ще умножим по 7, тъй като един блок съдържа 7 грама протеин и ще получим колко грама продукт съдържат 7 грама протеин, или колко грама продукт да изядем, за да сме хапнали 1 ПБ. Така получаваме:

100 ÷ 25 = 4 грама продукт съдържат 1 грам протеини
4 х 7 = 28 грама продукт съдържат 7 грама протеин и представляват 1 Протеинов Блок (ПБ)
Ако искате да изядете 1 ПБ от този продукт, трябва да приемете 28 грама от него.

Аналогично, ако искате да изядете 1 ВБ от този продукт:
100 ÷ 10 = 10 грама продукт съдържат 1 грам въглехидрати
10 x 9 = 90 грама продукт съдържат 9 грама въглехидрати – 1 Въглехидратен Блок (ВБ)
Ако искате да изядете 1 ВБ от този продукт, трябва да приемете 90 грама от него.

За мазнините:
100 ÷ 5 = 20 грама продукт съдържат 1 грам мазнини
20 * 1.5 = 30 грама продукт съдържат 1.5 грама мазнини, което е 1 Мазнинен Блок (МБ)
Ако искате да изядете 1 МБ от този продукт, трябва да приемете 30 грама от него.

 

Reader Comments (2)

Здравейте,

Гледах интервю на Руслан Мъйнов и останах впечатлен от резултатите, които е постигнал вследствие на "Зоната". Почнах да ровя по Интернет за да се запозная по подробно с нея. Така попаднах на Вашия сайт. Четейки статията "Количество продукт и Блокове в Зоната" у мен възникнаха някои въпроси, на които надявам се, че ще получа отговор от Вас. И така ако искам да изям 1 блок от цитирания продукт( който в 100 г съдържа 25 г протеини, 10 г въглехидрати и 5 г мазнини) то:
-за 1ПБ са ми необходими 28 гр от продукта;
-за 1ВБ са ми необходими 90 гр от продукта;
-за 1МБ са ми необходими 30 гр от продукта;

1Блок = 1ПБ + 1ВБ + 1МБ
Излиза, че трябва да изям 28гр + 90гр + 30гр = 148 гр от този продукт за да си набявя 1Блок? Обаче 90гр, които освен, че са 1ВБ са и 3МБ. Струва ми се, че за продукти, които съдържат и протеини и въглехидрати и мазнини изчислението не е много просто.
В крайна сметка колко(и как да се изчисли) грама от конкретния продукт трябва да се изяде за 1 Блок?

Поздрави,
Георги

10/10/2012 | Unregistered CommenterГеорги

Здравей, Георги, Добре дошъл :)

Примерът по-горе не е даден за реален продукт. Стойностите 25, 10 и 5 са избрани произволно заради примера, за да покажа как се изчисляват отделно въглехидратите, протеините и мазнините. Но в реалния живот наистина има продукти, които не могат да се причислят единствено към протеини, въглехидрати или мазнини. Такива продукти или се избягват в режима на Зоната, или пък може да се вземе под внимание и съставката, която присъства в по-голямо количество (след доминиращата).

Обикновено практиката е следната: в етикета на продукта се гледат количествата протеини, въглехидрати и мазнини, и се проверява коя е доминиращата съставка. Ако доминиращата съставка е протеин, продуктът се смята за протеинов и съдържанието на въглехидрати и мазнини се пренебрегва. Счита се, че ще ядем протеин, и изчисляваме количеството за 1 ПБ. Аналогично се подхожда и когато продуктът съдържа доминиращи въглехидрати или мазнини съответно.

Месото например, съдържа протеини и мазнини, и за да може да се пренебрегнат мазнините в месото, то трябва да е крехко, да не е мазно (да не е свинска пържола със сланинка :). Каймата трябва да е с максимум 10% мазнини (например телешка). Препоръчва се млеката, сирената и изварата също да са обезмаслени или с ниска масленост (частично обезмаслени).

Понякога наистина не може да се избегне така желаното причисляване на продукта към П, В или М. Например, наскоро си купих хляб със семена (семената са мазнини), и по етикета изчислих, че една филийка от 27 г съдържа 1 ВБ и 1/2 МБ. Заради това, за порция от 1 Блок, една филийка от този хляб ще съчетая с 1 ПБ (например яйце) и още 1/2 МБ (две малки маслинки например).

Дано да съм обяснила добре. Ако имаш още въпроси, питай :)

10/10/2012 | Unregistered CommenterVivi®

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>