iHerb GIK440

Рецепти

Тиквички с рикота

Плодова торта

Баница със сирене

Ягодово смути

Яйчено руло с тиквички

« Количество продукт и Блокове в Зоната | Main
Петък
X212011

Блокове и калории

Блоковете са начин за интерпретация на хранителната информация в различните хранителни групи. Когато консумирате храна, консумирате енергия. Количеството консумирана енергия се измерва в калории.

·  1 г въглехидрати съдържа 4 калории
·  1 г протеини съдържа 4 калории
·  1 г мазнини съдържа 9 калории

Следвайки правилото за баланс 40-30-30, блокът представлява балансирана единица храна, съдържаща 91 калории,
разпределени така:

·  1 ВБ е 9 г х 4 кал = 36 кал (36 ÷ 91 = 40%)
·  1 ПБ е 7 г х 4 кал = 28 кал (28 ÷ 91 = 30%)
·  1 МБ е 3 г х 9 кал = 27 кал (27 ÷ 91 = 30%)

 

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>